xoves, 23 de abril de 2015

VOLUNTARIADO CULTURAL: VOLUNTARIADO NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA


En imaxes
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e a Secretaría Xeral de Cultura, a través da Subdirección Xeral de Bibliotecas, poñen en marcha esta iniciativa co obxectivo de responder a unha demanda social e incorporar voluntarios/as á rede de bibliotecas públicas de Galicia.
Este programa pretende que as bibliotecas poidan prestar con máis eficacia a súa función de formar, informar e de acceso a cultura e o lecer dos cidadáns en igualdade de oportunidades por medio de procesos áxiles e innovadores capaces de brindar servizos de calidade que se acomoden ás necesidades dos usuarios e da comunidade á que serven.

Os voluntarios realizarán fundamentalmente as seguintes tarefas:

.Apoio á difusión e promoción das bibliotecas públicas
.Apoio na formación en competencias informacionais 
.Apoio na posta en práctica de proxectos e animación lectora e sociocultural
. Apoio na realización de actividades culturais ou artísticas 
. Apoio ao aprendizaxe doutras linguas
.Outras

Perfil da persoa voluntaria
•Persoas con ideas de animación sociocultural e de promoción da lectura, preferiblemente con experiencia no trato con adultos e/ou con nenos e nenas.

•Persoas con coñecementos de informática que saiban transmitilos a adultos para contribuír a salvar a fenda dixital dos sectores da poboación menos favorecidos. 

•Persoas que teñan algún dominio dun arte, dun oficio, dunha profesión, dunha experiencia vital interesante ou dunha afección que queiran compartila e transmitila.

As persoas que queiran prestar accións de voluntariado con este colectivo poderán colaborar nas seguintes Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:

-Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés
R/Miguel González Garcés nº1
15008 A Coruña
Tlf:981170218. 
-Biblioteca Pública de Lugo 
Avda. Ramón Ferreiro, s/n
27002 Lugo
Tlf:982228525. 
-Biblioteca Pública de Ourense 
Concello, 11
32003 Ourense
Tlf:988210700 
-Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola
Alfonso XIII, 3
36002 Pontevedra
Tlf: 986850838 
-Biblioteca Pública de Santiago Anxel Casal
Avda. de Xoán XXIII s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 881999401
-Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel
Joaquín Yáñez, 6
36202 Vigo
Tlf: 986229074

Para máis información

Ningún comentario:

Publicar un comentario