martes, 17 de marzo de 2015

D3mobile. Campionato Internacional de Modelado 3D

2015d3mobileDurante o transcurso de Campionato realizaranse tres exercicios obrigatorios que farán uso de programas específicos gratuítos e de Internet. O primeiro dos exercicios está orientado á formación dos escolares, mentres que os dous seguintes serán cualificables de cara á consecución do premio final.

Os obxectivos principais do Campionato serán simular e estimular a capacidade investigadora dos escolares para que reflexionen sobre a súa importancia na resolución dos problemas do noso ámbito e a importancia da toma de decisións sobre a base da análise dos resultados obtidos nun proceso experimental.

A inscrición formalizarase en dúas partes. A primeira realizarase directamente a través da páxina Web oficial do Campionato: http://www.d3mobile.es/. E a segunda, a través da páxina oficial do programa Autodesk 123 D Catch (http://www.123dapp.com/catch).
O rexistro na páxina do software non está limitado no tempo, pero é requisito para a descarga do 123D Catch e outras funcionalidades.

Poderán participar neste Campionato todos os alumnos de Centros de Ensino de calquera país do mundo, con idades comprendidas entre os 15 e 17 anos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario